Interreg Slovenia
de  |  en  |  slo
Grad Velika Nedelja
Grad, ki stoji nedaleč od župnijske cerkve, je stara križniška komenda, ki se prvič omenja leta 1273. V zasnovi pa je verjetno nastala že kmalu po letu 1200, ko je Friderik Ptujski - salzburški ministerial, s pomočjo nemškega viteškega reda zavzel velikonedeljsko ozemlje. Njegovo srednjeveško jedro je še ohranjeno v jugozahodnem delu sedanje grajske stavbe, vendar pa danes prevladuje renesančna gradbena zasnova. Poznejše predelave, zlasti tiste med letoma 1723 in 1730, niso bistveno spremenile zunanje podobe gradu. Na dvorišču gradu je ohranjen baročni vodnjak s kovano krono in pogonskim mehanizmom.

V grajski kapeli so bile tudi znamenite gotske skulpture sv. Katarine, sv. Barbare iz prve četrtine 15. stol. Le-te je možno neposredno povezati z delovanjem kiparske delavnice, ki se je okoli leta 1400 izoblikovala na gradbišču romarske cerkve na Ptujski Gori. Danes omenjene skulpture bogatijo zbirko gradu na Ptuju. Med kvalitetnejše kiparske izdelke sodi grbovni relief, ki je bil ponovno vzidan v steno gradu na notranjem dvorišču. Relief je delo komturja Marquarda von Eckha iz leta 1612, čigar avtorstvo pa je pripisano italijanskemu renesančnemu kiparju Philibertu Pacobelli.
Poroke
Poroke so možne v grajski kapeli ali na dvorišču gradu, po predhodnem dogovoru s križniškim redom. 
Lastniki gradu
Nemški viteški red je bil najmlajši v vrsti viteških redov, ki so nastali kot posledica križarskih vojn za osvoboditev Jeruzalema in drugih svetih krajev v Palestini. Red je združeval viteštvo in redovništvo, pomoč bolnikom in varstvo romarjev. Zavezal se je, da se bo z mečem bojeval proti nevernikom. Ustanavljal je samostane, gradil naselja in bolnišnice, cerkve, zavetišča ter šole. Križniki so na ormoško območje prišli na povabilo Friderika Ptujskega, ki jih je leta 1190 poklical na pomoč proti Ogrom. Bitka med nemškimi vitezi in Madžari se je zgodila na samo velikonočno nedeljo, zato so kraj poimenovali Velika Nedelja. Križniški red je tudi danes lastnik gradu.
Razstave
V gradu si lahko ogledate:
Razstave

Posebnost so gledališke igre na prostem, ki se odvijajo vsako poletje v bližini gradu. V neposredni bližini je cerkev sv. Trojice, kjer si lahko ogledate najstarejši krstilnik v Sloveniji.
Stik & informacije
Grad Velika Nedelja
Grad 9
SI-2274 Velika Nedelja 
T +386 (0)2 741 72 80
muzej.ormoz@pmpo.si
www.pmpo.si/zbirke-in-razstave/stalne-zbirke/
Zemljevid
Grad Velika Nedelja (Slovenska Štajerska)
Google Maps naloziti

(Strinjam se z uporabo Google Maps)
Burgenland Stiftung
RIS
BISTRA
TZD
Steiermark
Oststeiermark
Thermenland Vulkanland
Apfelland
Vulkanland
Burgenland
Österreich
Genuss Card