Interreg Slovenia
de  |  en  |  slo
Grad Ormož
Grad Ormož je prvič omenjen leta 1278. Po letu 1945 je bil nacionaliziran, naslednje leto pa bil skupaj s parkom zaščiten in razglašen za kulturni spomenik. V okviru Pokrajinskega muzeja Ptuj je začel delovati leta 1996. Med letoma 2006 in 2009 je v Ormožu deloval Muzej Ormož, leta 2009 pa se je ponovno priključil Pokrajinskemu muzeju Ptuj in sedaj deluje pod imenom Pokrajinski muzej Ptuj Ormož. Grajska pristava je začela delovati v okviru PMPO leta 2011.
Zgodovina
Ormoški grad stoji na jugovzhodnem delu bronastodobne naselbine, ki je bila zavarovana z zemeljskim nasipom in obrambnim jarkom. Jarek spremlja grajski kompleks ob vsej njegovi vzhodni stranici ter na koncu predgradja zavije proti nekdanjim mestnim ogrskim vratom. Ptujski gospodje so v zadnji tretjini 13. stol. začeli graditi grajski stavbni kompleks. Grad je ostal v posesti Ptujskih do leta 1438, ko je rodbina izumrla. V prvi fazi razvoja gradu je najverjetneje nastal današnji izpostavljeni južni trakt, v katerem je bilo urejeno prebivališče ptujskih kastelanov, gospodov iz Ormoža, šele nato pa naj bi veliko obzidano dvorišče na severovzhodnem vogalu zavarovali z močnim stolpom. Nadaljnji razvoj gradu so pospešili dogodki ob koncu 15. stol. Po njegovem požigu leta 1487 so ga leta 1490 dobili v roke Szekelyji, ki so se tu naselili in ga v ta namen tudi obnovili. Postavili so severni in zahodni trakt ter morda tudi zametek vzhodnega. Leta 1532 so grad poškodovali Turki, leta 1540 pa so ga ob utrditvi mesta obnovili. Po napadu Krucev, 12. februarja 1704, je bil grad dalj časa opustošen. Med leti 1710 in 1740 ga je baročno obnovila družina Pethe. V začetku 19. stol. je grad kupil industrialec Jožef Pauer, ki ga je dal obnoviti v klasicističnem slogu in obzidati jugozahodni grajski vrt. Zadnji lastniki gradu so bili grofje Wurmbrandt, katerih grb je nad glavnim grajskim vhodom. Po letu 1945 je bil grad nacionaliziran. Naslednje leto je bil grad s parkom zaščiten in proglašen za kulturni spomenik. Med leti 1951 in 1956 je bila v gradu nastanjena vojska. Grad Ormož je v okviru Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož začel delovati leta 2009.
Poroke
Civilne poroke potekajo v poročni dvorani gradu, zlate in biserne poroke pa v dvorani zraven kapele v drugem nadstropju.
Razstave
Zbirke v gradu Ormož:

Razstave v Grajski pristavi: 

Razstave
Grajski park
Grad obdaja park, ki spada med najlepše pejsažne nasade pri nas. V njem uspeva okoli 140 drevesnih vrst. Ob poti mimo tulipanovca, ki nas vodi proti grobnici zadnjih lastnikov gradu, lahko opazujemo velike jesene, topole, mogočne hraste in ostanek lipovega drevoreda. Ta mogočna drevesa so že vidna na jožefinskem vojaškem zemljevidu iz obdobja 1763–1787, zasnova parka pa na ledinski karti iz leta 1801.
Stik & informacije
Grad Ormož
Grajski trg 1
SI-2270 Ormož
T +386 (0)2 741 72 90
muzej.ormoz@pmpo.si
W www.pmpo.si/zbirke-in-razstave/stalne-zbirke/
Zemljevid
Grad Ormož (Slovenska Štajerska)
Google Maps naloziti

(Strinjam se z uporabo Google Maps)
Burgenland Stiftung
RIS
BISTRA
TZD
Steiermark
Oststeiermark
Thermenland Vulkanland
Apfelland
Vulkanland
Burgenland
Österreich
Genuss Card